Vedlikehold

Fjeld Blomster & Anlegg tilbyr vedlikehold av grøntanlegg i hele den “grønne” årstiden fra vår til høst.

Typisk stell i hagen som må gjøres om våren er generell klargjøring til vår og sommermånedene. Dette kan være generell opprydning i  hagen, klipping av plen, luking og stell av bed, trær, busker samt gjødsling. Merk at beskjæring av frukttrær ofte gjøres i mars og april.

Om sommeren kan vi tilby ukentlig klipping av plen eller etter behov, samt mulighet for serviceavtaler (se også vaktmester tjenester for mer/annen informasjon).

Annet arbeid som også kan utføres er diverse gravearbeid med mini-graver. Eksempler på dette kan være graving av grøfter for drenering, fjerning av masser, rensing av fjell og forming av terreng (se også nyetablering av grøntanlegg, trefelling og steinlegging for mer/annen informasjon).

Om høsten vil vi klargjøre hagen for neste år. Dette innebærer gjerne klipping av busker og trær samt legging av løker mm.