Trefelling

Fjeld Blomster & Anlegg utfører trefelling av alle størrelser trær. Vi utfører også trefelling av vanskeligstilte trær som krever ekstra arbeid fordi tilkomst er vanskelig. I forbindelse med vanskeligstilte trær kan vi ordne med nødvendig utstyr og eventuelt før og etterarbeid. Før og etterarbeid er typisk opprydningsarbeid, men også istandsettelse av hageanlegget igjen etter fjerning.

Utover trefelling, tilbyr vi også stubbefresing og tilhørende bortkjøring av avfall.